Budsjettlotto

Den viktigste personen i budsjettprosessen i privat næring er ikke økonomen som du kanskje tror, men markedsføreren. Her får forklaringen på hvorfor.

Jeg har ofte opplevd at en budsjettprosess i bedrifter består av å se på omsetningen for inneværende år, legge på 10% og så har man budsjettet for kommende år. Dette er den enkleste måten å sette opp et budsjett, og den farligste. Denne måten å budsjettere er et sjansespill som kan få store konsekvenser. Det er å spille budsjettlotto. Si at du klarer budsjettet, så er jo det er jo bra det, og alle er fornøyde. Men, hva om markedet tilsier at du kunne økt omsetningen med 30%. Er da en økning på 10% bra? 

Vi kan sammenligne det å sette opp et budsjett med meteorologi, med andre ord å varsle været. Det kanskje ikke alle vet er at det som skal til for å varsle været er et omfattende regnestykke. Varsling av været er en likning med flere faktorer. De kjente faktorene er atmosfærens tilstand akkurat nå, som vindretning, vindstyrke, trykk, temperatur og luftfuktighet, og ut i fra dette kan du regne deg fram til hvordan tilstanden i atmosfæren vil være om en time, i morgen eller ti dager fram i tid. 

Når bedrifter budsjetterer ved å se på omsetning året før er det i praksis som å se på kalenderen hva været var i fjor på denne dagen og så satse på at det er tilsvarende situasjon i år. Selv om vi vet at det var regn den 12. juni i fjor, betyr ikke det at det vil være regn den 12. juni i år. Ja, selvfølgelig kan man se bakover og lære av historien for å trekke noen konklusjoner som at det er mest snø på vinteren, om sommeren er det varmest og på høsten regner det mest. Allikevel er ikke dette nøyaktig nok. Det er her markedsføreren kommer inn. En økonom er opplært til å se på de interne faktorene og bakover, og vil dermed legge det til grunn for sin vurdering. En markedsfører er opplært til å se utover og framover. 

For mange er markedsføring synonymt med reklame, men faktisk er reklame bare en liten del av markedsføringsfaget. Dette til tross for et uforholdsmessig stort fokus. Dette gjelder også for fagområdet markedskommunikasjon, hvor flertallet av lærebøkene har et alt for stort fokus på reklame og på å måle effekten av reklame.

Markedsførere er økonomiens svar på meteorologer. Vi regner på hva markedet er og kan ut i fra dette spå hva man kan forvente av omsetning. Da vil bedriften ha et mye riktigere utgangspunkt for beregning av variable kostnader. Om bedriften beregner omsetning ut fra omsetningen året før, så vil man kunne komme i en situasjon hvor de faste kostnadene blir for store i forhold til omsetning, og krisehåndtering må iverksettes og worst case er konkurs. 

Uansett, så vil det viktigste punktet i enhver budsjettprosess være å se framover. Dersom man ser bakover når man går, så vil man til slutt snuble og gå på trynet. Se i samme retning som du beveger deg. Mitt råd er å la markedsføreren budsjettere omsetningen og la økonomen budsjettere kostnadene.

Dersom du i din bedrift har sagt eller hørt en av disse påstandene som følger under så bør det ringe en varselbjelle med rødt sterkt  blinkende lys, for da kan katastrofen være nærmere enn du tror: 

  •  Omsetning er beregnet ut fra fjoråret omsetning. 
  •  Vi har en kjempe bra markedsplan som vi laget for 5 år siden, og denne bruker vi til å budsjettere. 
  •  Økonomisjefen har sett på kostnadene og kommet fram til følgende budsjett…. 
  •  Vi har sett på regnskapet og kommet fram til følgende budsjett….. 
  •  Dette er måten vi har arbeidet i alle år, og da må vi fortsette med det.

Tilbake