Leder 2.0

- Positiv og verdibasert ledelse


Hvorfor er det noen ledere som lykkes i flere ulike bedrifter og på tvers av bransjer? Jeg mener at svaret ligger i det jeg kaller Leder 2.0, som også viser hvordan neste generasjons ledere vil jobbe og lykkes.

Hva er god ledelse? Hva er den beste innfallsvinkelen på ledelse? Disse spørsmålene er det utallige meninger om, men få som enes om. Når dette fagområdet i tillegg er et av de områdene hvor det utgis mest litteratur, så er det ikke rart at man blir svimmel av mindre. Kjernen i all ledelseslitteratur kan kokes ned til å lede de ansatte effektivt og på best mulig måte. Med andre ord kan vi si at ledelse er å utvikle hver enkelt medarbeider til å yte og nå sitt ytterste potensiale. Det høres enkelt ut, men allikevel så vanskelig.

For å forklare hvordan ledere vil lykkes i framtiden vil jeg bruke utviklingen på web til illustrasjon. De siste årene har det skjedd en stor endring i forhold til hvordan vi bruker web’en. Tidligere var internett etter prinsippet ”vi skriver, du leser”, med andre ord en person, en gruppe eller en organisasjon var eksperten og genererte innhold. I dag har vi en storm av nettjenester der alle både skriver og leser. Det er kjernen i Web 2.0: Alle bruker og alle bidrar.

Så hva kan ledere lære av Youtube og Facebook? Om vi ser tilbake på den tradisjonelle lederen så var dette ofte den personen med mest kunnskap og erfaring, og personen ledet enerådende. Det er ikke lengre situasjonen når visnakker om ledere i dagens og morgendagens samfunn. Allerede i 2002 ble det påpekt i ledelseslitteraturen at den gamle modellen med hierarkisk kontroll av ansatte må utvikle seg til å ta hensyn til en ny måte å tenke på. Lederne forventes å ta strategiske valg, ikke for å kontrollere, men for å utvikle det personlige og profesjonelle potensialet til alle i organisasjonen. Dette er også et naturlig resultat av den teknologiske utviklingen hvor det ikke lengre er behov for å kunne alt. Skaperne av Youtube og Facebook har ikke laget innholdet som er på sidene i dag. De laget en plattform hvor brukerne kan skape innhold og dele innhold. 

Samme endringen som vi har sett på web, ser vi nå blant ledere. Dagens ledere må innse at medarbeiderne nødvendigvis har mer kompetanse på en rekke områder. Dermed er ikke lengre lederens rolle å være ”eksperten” innenfor bedriftens fagområde, men å være tilrettelegger for medarbeidernes og organisasjonens utvikling. Det er ikke lengre snakk om høyt utdannede lederemot lavt utdannede ansatte på ”gulvet”. Nei, vi snakker om å lede en gruppemeget oppegående mennesker som stiller krav, har forventinger til en meningsfylt arbeidsdag og vil ha mulighet til å bruke sine evner og ferdigheter.  

Leder 2.0

 Den viktigste rollen til dagens bedriftsledere er ikke å skape innhold, men å skape gode og riktige rammer og plattformer så de ansatte kan skape og utvikle bedriften i henhold til den overordnede bedriftsstrategien. Så, hvordan kan en leder skapeen god plattform? Hvordan få de ansatte til å dra i samme retning? Svaret ligger i å bygge en bedriftskulturbygget på velvalgte verdier. Lederen sin jobb er å selge verdiene internt, så skal de ansatte selge verdiene videre til markedet.  

Det er mange gode grunner til å bygge en bedriftskultur. Den viktigste grunnen er: En verdibasert bedriftskultur anses å være et av dagens og fremtidens konkurransefortrinn. En kultur er svært vanskelig å kopiere, nettopp fordi den bygges på de menneskelige ressursene, samt at de er dynamiske og komplekse. Et produkt kan kopieres, men en kultur tar det år å bygge. En viktig jobb for ledere blir i prosessen med å velge verdiene som kulturen skal bygges på. Organisatoriske verdier angir hvilke verdier (ofte emosjonelle egenskaper) som skal følges i organisasjonens fremferd. Det sammen liknes ofte med organisasjonens personlighet. Forskingviser at organisatoriske verdier, fra et verdibasert ledelsessynspunkt, bør være ledende (framfor elementær), påvirke egenskaper hos de ansatte (framfor adferd) og relatere til velvære og etikk (framfor overlevelse).

En bedrift som har sett betydningen av en verdibasert kultur er Apple. De har noe som kalles Jobs-kulturen. Bare 10 prosent av de ansatte i Apple når Jobs ledet skuta hadde møtt ham, men Jobs ville at alle skulle ha en ”følelse” for hvilken avgjørelse han ville tatt. Måten de gjorde dette på var med Apple University, som er en intern gruppe med blant andre økonomiprofessorer og Harvard-veteraner. Disse skriver en serie med case studies som skal brukes for å forberede Apple-ansatte på livet etter Jobs. Dette skulle sørge for at de ansatte kan ta mindre beslutninger uten å måtte spørre toppsjefen, samt beholde kulturen i Apple også etter Jobs sin bortgang. 

Den positive lederen

 Still deg selv følgende spørsmål:

  • Forteller du medarbeidere hva de gjør feil, eller forteller du dem hva som er riktig?
  • 
Forteller du medarbeidere hva de ikke får gjøre, eller forteller du dem hva du ønskerde skal gjøre?
 

Mange vil svare at de gjerne skulle gitt mer ros, men negativ oppførsel må korrigeres og ved å påpeke den negative oppførselen løses problemet omgående. Dette er helt riktig, men hva vil langtidseffekten av dette bli? Viktigheten av positiv tankegang kan forklares innen med alle teoretiske fagområder, som psykologi, sosiologi, biologi og økonomi. For eksempel ser vi fra forsking innen psykologi at mye negativ tilbakemelding har en negativ effekt på motivasjon, og tilsvarende har positive tilbakemeldinger en positiv effekt på motivasjon. Det store spørsmålet blir da: Hvordan skape en kultur hvor motivasjon ikke brytes ned, men bygges opp? Man fokuserer ikke på det som er feil og uvaner, men fokuserer på det positive og bygger enkultur hvor uvanene blir unaturlige. En viktig oppgave for lederen er derfor ikke å selge bedriftens verdier til kundene, men å selge verdiene til de ansatte.

Tenk på om du som leder kan få muligheten til å tilbringe det meste av tiden til å fokusere på det positive i stede for bare korrigere det negative? Tenk hvilke betydninger det vil ha for din hverdag og din trivsel på jobb. Når vi tilbringer så mye som 1/3 av vår våkne tid på jobb, bør ikke den tredjedelen av livet ditt være positivt rettet?  

For dagens og morgendagens ledere har jeg 4 enkle råd: 

  1. Skap et sett med verdier som bygger denkulturen du ønsker, og som underbygger den overordnede bedriftsstrategien. BYGG KULTUR! 
  2. SELG VERDIENE til dine medarbeidere 
  3. Legg til rette for UTVIKLING hos dine medarbeidere 
  4. Tenk POSITIVT!

Tilbake