Hvilken lov følger Solungen?

AntijantelovenForSolunger-logo.jpg

Antijanteloven, skrevet av Erling Førland, er et svar på Janteloven, som er en hindring for utvikling og vekst. Janteloven er en tekst skrevet av forfatteren Aksel Sandemose i 1933, og ble først presentert i verket ”En flyktning krysser sitt spor”. Teksten gir et bilde av «menneskenes iboende ondskap og evne til å trykke hverandre ned», som Aksel Sandemose mente preget menneskene fra deres første samhandling. En ekte Solung lar seg ikke hemme av denne teksten i sitt daglige virke. Hvorfor skal vi la janteloven stå i veien for å nå sine mål og drømmer? I stedet for å fokusere på evnen til å trykke hverandre ned bør vi i stedet fokusere på AntiJanteloven, også kalt den Positive Janteloven. Dette er Antijanteloven for Solunger!

Solungkonseptet er utviklet av Duplus AS, på oppdrag fra Solør Næringshage, etter ønske fra målbedriftene i det nye næringshageprogrammet. Målet med konseptet er å oppnå varige holdningsendringer i distriktet som tilrettelegger for utvikling og vekst. (2012)


Tilbake